PL EN

Fundusze Europejskie

 

Rozpoczęcie produkcji nowych produktów poprzez wdrożenie nowych procesów technologicznych rozmrażania surowca rybnego, mrożenia ryb na wózkach, cięcie bloków na kostki, rozdzielanie filetów i tusz z bloków, udoskonalenie procesów mycia i magazynowania opakowań, poprawa warunków bhp pracowników

 

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Beneficjent: "MOREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

Morex Sp. z o.o. otrzymał dofinasowanie w ramach działania:

Wsparcie kapitału obrotowego w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Realizowana operacja: „Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych w postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży spowodowanych epidemią COVID-19”

 

 

 

 

 

Operacja współfinasowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka Po Ryby 2007-2013, objętego osią priorytetową 2


Operacja pt.: ,,Budowa zakładu zamrażania produktów rybnych wraz z wyposażeniem produkcyjnym i podczyszczalnią ścieków technologicznych."

 

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji 6.359.056 zł

Udział środków finansowych krajowych w operacji 4.903.773 zł

Kontakt Morex Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5

81-029 Gdynia

tel. +48 58 340 00 49

fax. +48 58 345 58 16

e-mail:

biuro@morex.pl

Morex